يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت انسان ها مي باشند.اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتي‌ - درماني را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد. اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.

منشور حقوق بيمار

 • 1 ) بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ، فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد .
 • 2) بيمار حق دارد محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج خود را در صورت تمايل بشناسد.
 • 3) بيمار حق دارد در خصوص مراحل تشخيص، درمان و سير پيشرفت بيماري خود اطلاعات ضروري را شخصاً و يا در صورت مايل از طريق يكي از بستگان از پزشك معالج درخواست نمايد . به طوري كه در فوريت هاي پزشكي اين امر نبايد منجر به تاخير در ادامه درمان و يا تهديد جاني بيماري گردد.
 • 4) بيمار حق دارد قبل از معاينات و يا اجراي درمان، اطلاعات ضروري در خصوص عوارض احتمالي و يا كاربرد ساير روش ها را در حد درك خود از پزشك معالج دريافت و در انتخاب نهايي درمان مشاركت نمايد.
 • 5) بيمار حق دارد در صورت تمايل شخصي و عدم تهديد سلامتي آحاد جامعه طبق موازين قانوني رضايت شخصي خود از خاتمه درمان را اعلام و يا به ديگر مراكز درماني مراجعه نمايد .
 • 6) بيمار حق دارد جهت حفظ حريم شخصي خود از محرمانه ماندن محتواي پرونده پزشكي، نتايج معاينات و مشاوره هاي باليني جز در مواردي كه بر اساس وظايف قانوني از گروه معالج اعلام صورت مي گيرد، اطمينان حاصل نمايد.
 • 7) بيمار حق دارد از رازي داري پزشك و ديگر اعضاي تيم معالج خود به طور باليني افرادي كه مستقيماً بر روند درمان شركت ندارند، موكول به كسب اجازه بيمار خواهد بود.
 • 8) بيمار حق دارد از دسترسي به پزشك معالج و ديگر اعضاي اصلي گروه معالج در طول مدت بستري انتقال و پس از ترخيص اطمينان حاصل نمايد.
 1. هر کاربر که در پرستار مجازی ثبت نام می کند بدین معنی می باشد که قوانین و مقررات شرکت در برنامه پرستار مجازی ، منشور حقوق بیمار و منشور حقوق پرستار را پذیرفته است .
 2. تمامی اطلاعاتی که افراد در فرم ثبت نام و یا ارسال اطلاعات تکمیلی و یا مشاوره های پیامکی بیان می کنند طبق سوگند نامه پزشکی و منشور حقوق بیمار ، نزد پرستار مجازی محفوظ و محرمانه می باشد و پرستار مجازی متعهد می شود از آنها بجز در جهت ارائه سرویس بهتر و مشاوره پرستاری برتر به خود بیمار استفاده دیگری نکند (کنترل محتوا به دستور مراجع قانونی در موارد خاص مستثنی است)
 3. لذا در صورت بروز مشکل در آشکار شدن اطلاعات پزشکی این مهم از طرف پرستار مجازی نمی باشد و کاربر در اختیار گذاشتن این اطلاعات را به پرستار مجازی پذیرفته است .
 4. متخصصان و پرسنل پاسخگوی پرستار مجازی در صورت بروز مشکل در ارتباط کاربری که در پرستار مجازی ثبت نام کرده است مسئولیت عواقب آن را به عهده میگیرد.
 5. تمامی هزینه های دریافتی از کاربران پرستار مجازی فقط صرف اطلاع رسانی ، خدمات مشاوره و پاسخگویی ، و حق عضویت وی خواهد شد و هیچ هزینه اضافی دیگری از شخص دریافت نخواهد شد ، لذا کاربر حق استرداد آنها را پس از پرداخت نخواهد داشت .
 6. منابع اطلاعات پزشکی پرستار مجازی از منابع معتبر می باشد ، در صورتی که کاربر با این اطلاعات مخالف و یا نظر دیگری داشته باشد ، پرستار مجازی تمامی این اطلاعات را به آن منابع تایید شده ارجاع می دهد
 7. تمامی اطلاع رسانی و مشاوره پرستار مجازی حکم مشاوره پزشکی ( پرستاری ) را داشته و هیچ استنادی برای معاینه و تجویز دارو را ندارد ، پرستار مجازی صرفا اطلاعات کلی را راجع به موضوع مورد نظر کاربر در اختیار وی قرار می دهد ، و برای تصمیم گیری و تجویز دارو و یا هر عملی که نیاز به مراجعه پزشک دارد ، مورد استناد نمی باشد ، در تمامی موارد کاربر پس از مطالعه توصیه های پرستار مجازی و یا مشاوره با وی باید جهت تصمیم گیری نهایی به پزشک مراجعه کند .
 8. پرستار مجازی مي تواند هر قسمتي از اين قوانین و مقررات را در هرموقع بدون اطلاع قبلي تغيير دهد. متن قوانین و مقررات هميشه برروي سايت قابل مشاهده است. درصورتيکه در هر زماني با اين قوانین مخالف بوديد مي توانيد عضويت خود را از پرستار مجازی لغو کنيد.
وحید فرقانی علیرضا اکبریان جاوا java j2EE